‘Dù dùi cui còn trỏ lên trời, tiếng còi còn méo mó nhưng thiếu họ là cả vấn đề’


Hãy đăng nhập để trả lời