Meta dọa rút Facebook và Instagram, EU đáp trả: Không Facebook vẫn sống tốt


Hãy đăng nhập để trả lời