Khoảng 40 vệ tinh sắp rơi khỏi quỹ đạo do bão mặt trời


Hãy đăng nhập để trả lời