Người Sài Gòn mua cả cây vàng ngày vía thần tài: ‘Lấy hên nên không sợ lỗ’


Hãy đăng nhập để trả lời