Thủ tướng gọi tuyển nữ là 'các cô gái kim cương'


Hãy đăng nhập để trả lời