Jonathan Galindo là ai cũng không thể dọa được cư dân mạng Việt  • Jonathan Galindo là một tài khoản mạng xã hội bí ẩn với avatar là người đàn ông mang gương mặt hề, chuyên tiếp cận những người trẻ thông qua gửi lời kết bạn trên Twitter, Instagram, TikTok và gần đây là Facebook rồi đưa ra cho họ những thử thách kèm lời đe dọa chết người.


Hãy đăng nhập để trả lời