Công ty Nhật cho 80.000 nhân viên làm việc tại nhà nhằm thích nghi với trạng thái "bình thường mới"  • Trong khi phần lớn người Nhật vẫn đang tiếp tục cuộc tranh luận về những ưu điểm và hạn chế của hình thức làm việc từ xa, thì một trong những tập đoàn lớn nhất tại quốc gia này đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, quyết định này có thể là một tín hiệu xấu cho lĩnh vực bất động sản văn phòng.


Hãy đăng nhập để trả lời