Cách để tải IE6 hoặc những phiên bản Internet Explorer cũ khác  • Rất nhiều người trong chúng ta đã không sử dụng Internet Explorer trong một thời gian dài. Và nếu có, gần như chắc chắn đó không phải là một phiên bản “cổ đại”, chẳng hạn như Internet Explorer 6 hay Internet Explorer 8.


Hãy đăng nhập để trả lời