Cảm biến “cháy hàng”, Sony phải đặt riêng dây chuyền TSMC để kịp đáp ứng


Hãy đăng nhập để trả lời