CEO Nguyễn Tử Quảng "nổ" từ công nghệ đến Covid-19: đều dùng logic và trải nghiệm thực tế để tìm ra bản chất  • Thường xuyên đăng bài Facebook vào nửa đêm sáng sớm, nhưng mới đây nhất CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng mới lần đầu tiên giao lưu, trao đổi với cộng đồng Bfan. Chủ đề buổi giao lưu ông đưa ra rất quen thuộc vì nó gắn với tên tuổi ông: Nổ.


Hãy đăng nhập để trả lời