Một loạt website phim lậu bị chặn: Chỉ mới giải quyết được phần ngọn?  • Phimmoi.net với trung bình khoảng 100 triệu lượt truy cập mỗi tháng cùng một loạt các web phim lậu khác đã bị các nhà mạng chặn ở Việt Nam. Tuy nhiên, liệu việc làm này có giải quyết được triệt để vấn đề bản quyền phim trên mạng hiện nay?


Hãy đăng nhập để trả lời