Oscar 2022: Tỉ lệ khán giả xem tăng hơn 50% nhưng vẫn thấp kỷ lục


Hãy đăng nhập để trả lời