‘Đắp chiếu’ dự án bệnh viện nghìn tỉ, FLC đề nghị trả hơn 77 tỉ đã đầu tư


Hãy đăng nhập để trả lời