Nga buộc ‘các nước thiếu thân thiện’ phải trả tiền ruble để mua khí đốt từ 1.4


Hãy đăng nhập để trả lời