Bất ngờ có bầu dù đã đặt vòng tránh thai


Hãy đăng nhập để trả lời