Người Đức 'sẽ nghèo đi' vì xung đột tại Ukraine


Hãy đăng nhập để trả lời