Sóc Trăng: Thả 4,3 triệu con giống ra biển góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản


Hãy đăng nhập để trả lời