An Giang: Nóng lòng chuột cắn phá lúa, dùng điện bẫy dẫn đến chết người


Hãy đăng nhập để trả lời