Ukraine ca ngợi chuyến thăm ‘anh hùng’ của Chủ tịch Nghị viện châu Âu


Hãy đăng nhập để trả lời