Quảng Trị mưa suốt đêm, nước tràn vào thôn làng và đồng ruộng


Hãy đăng nhập để trả lời