Có gì trong tô bánh canh nước đen mà phải chờ cả tiếng mới được ăn?


Hãy đăng nhập để trả lời