Chưa thể cứu hộ tàu cá mắc cạn ở Cửa Việt, 8 ngư dân đã vào bờ an toàn


Hãy đăng nhập để trả lời