Mưa lũ bất thường ở Thừa Thiên - Huế: Hơn 15.185 ha lúa có nguy cơ mất trắng


Hãy đăng nhập để trả lời