Các đầu Blu-ray của Samsung liên tục khởi động lại chỉ vì một file vốn sinh ra để nâng cao quyền riêng tư  • Đã gần một tháng kể từ khi những đầu phát DVD Blu-ray cũng như các hệ thống giải trí của Samsung trên toàn thế giới đột nhiên bị treo và rơi vào vòng lặp khởi động lại. Dù Samsung đã nhanh chóng phản hồi, thế nhưng, đó là giải pháp mà ít ai muốn nghe.


Hãy đăng nhập để trả lời