Lý do nào mọi người lại hôn nhau?  • Hôn là một thứ gì đó thật sự kì lạ khi chúng ta nghĩ về nó. Tất nhiên, chúng ta thường bị điên cuồng bởi sự kích thích (hoặc hứng thú) khi nghĩ rằng việc muốn hôn một ai đó thật khó. Tuy nhiên, nếu như tạm dừng nghĩ về điều đó, bạn sẽ thấy rằng: con người chúng ta là một trong những động vật duy nhất có nụ hôn thật sự.


Hãy đăng nhập để trả lời