Facebook Messenger trên iPhone thêm tính năng mở tin nhắn mới  • Người dùng Facebook Messenger dành cho iOS giờ đây có thể kích hoạt chức năng đăng nhập sinh trắc học vào ứng dụng thông qua Face ID hoặc Touch ID để ngăn xem trộm tin nhắn trên máy, tùy thuộc vào iPhone đang sở hữu.


Hãy đăng nhập để trả lời