Sau X1, BMW X2 và X3 giảm giá kỷ lục 330 triệu đồng tại Việt Nam


Hãy đăng nhập để trả lời