Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc


Hãy đăng nhập để trả lời