'Sốc' khi HAI báo cáo lại quý 4/2021 từ lỗ 1,5 tỉ thành lỗ hơn 672 tỉ


Hãy đăng nhập để trả lời