Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã 'rất thờ ơ, không nhanh nhạy'


Hãy đăng nhập để trả lời