Quảng Trị: Dùng súng hơi thể thao bắn chết bò thả rông


Hãy đăng nhập để trả lời