Vụ VN Pharma giai đoạn 2: Thuốc giả được thẩm định sớm trước 1.000 hồ sơ vì là 'ngoại lệ'


Hãy đăng nhập để trả lời