Vốn 500 triệu có nên vay ngân hàng 2 tỷ để mua nhà?


Hãy đăng nhập để trả lời