Nam Ossetia ngày 17.7 trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga


Hãy đăng nhập để trả lời