Phim bị chê ồn ào và cổ xúy bạo lực, Võ Tấn Phát thẳng thắn đáp trả


Hãy đăng nhập để trả lời