TP.HCM: Khu đất của IPC cạnh Khu chế xuất Tân Thuận sẽ trở thành công viên


Hãy đăng nhập để trả lời