Ông Zelensky 'sẵn sàng đối thoại' với ông Putin, không nhượng bộ lãnh thổ


Hãy đăng nhập để trả lời