Kon Tum: Múc đất đồi, lấp đất ruộng làm 'khu du lịch', 2 người bị xử phạt


Hãy đăng nhập để trả lời