G7 tuyên bố không bao giờ công nhận biên giới do Nga 'vẽ lại'


Hãy đăng nhập để trả lời