Intel trì hoãn triển khai chip 7 nm


Hãy đăng nhập để trả lời