Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo giành 2 HCV bơi lội: hạnh phúc và bất ngờ!


Hãy đăng nhập để trả lời