Bộ trưởng quốc phòng Nga-Mỹ nói gì trong cuộc điện đàm đầu tiên từ khi có xung đột Ukraine?


Hãy đăng nhập để trả lời