Bệnh nhân thiệt thòi vì công văn mới của Bộ Y tế?: Nhiều hệ lụy khó lường nếu đột ngột 'đảo chiều'


Hãy đăng nhập để trả lời