Triều Tiên chuyển sang chế độ “khẩn cấp ở mức cao nhất”


Hãy đăng nhập để trả lời