Xả súng ở New York, ít nhất 10 người thiệt mạng


Hãy đăng nhập để trả lời