Chile: Cướp táo tợn tại nhà Bộ trưởng Quốc phòng, cướp cả xe tổng thống


Hãy đăng nhập để trả lời