Hơn 100 thương nhân Trung Quốc được vào mua vải thiều Bắc Giang


Hãy đăng nhập để trả lời