Khẩu phần ăn của các kình ngư gấp 6 lần người thường


Hãy đăng nhập để trả lời