Giá vàng thế giới vượt 1.900 USD lần đầu sau 9 năm


Hãy đăng nhập để trả lời