Thứ nguy hiểm nhất trên Trái đất: Bom H  • Bom khinh khí chưa bao giờ được sử dụng trong các cuộc chiến tranh bởi bất kỳ quốc gia nào, nhưng các chuyên gia nói rằng nó có sức mạnh xoá sổ toàn bộ các thành phố và giết chết nhiều người hơn đáng kể so với một quả bom nguyên tử, thứ từng được Mỹ thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ II và cướp đi sinh mạng hàng chục nghìn người. Tại sao bom khinh khí lại mạnh hơn bom nguyên tử?


Hãy đăng nhập để trả lời